Błażejowski, Filip

Zgłoszenie do artykułu: Błażejowski, Filip

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Błażejowski, Filip

Informacje

Dziennikarz i fotograf. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Dyplomacji Kulturalnej w Collegium Civitas. Związany przez długi czas z Polską Agencją Fotografów FORUM.

Zajmuje się szeroko pojętą fotografią społeczno-polityczną i kulturalną. Najważniejszy w fotografii jest dla niego człowiek i jego zmagania z rzeczywistością, która odciska w nim trwały ślad.

Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureat nagród. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pasjonat jazzu. Od lat publikuje w Jazz Forum – The European Jazz Magazine[1].

Bibliografia

1. 

http://www.filipblazejowski.com/
Oficjalna strona internetowa [odczyt: 24.08.2023].