Bokowy, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Bokowy, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bokowy, Stanisław

Informacje

Kompozytor, gitarzysta, aranżer i realizator nagrań.

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Współpraca przy produkcji muzycznej płyt takich artystów jak: Stanisław Sojka, Andrzej Dziubek, Natalia Kukulska, Katarzyna Kowalska i wielu innych.

Autor muzyki do piosenek, reklam radiowych i telewizyjnych. Jako hobby zajmuje się operowaniem kamerą i montażem filmowym[1], [2].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

2. 

http://www.studioh.com.pl/pl/component/muscol/S/25-stanislaw-bokowy.
Strona internetowa Studia H Film&Media [odczyt: 11.12.2018].