Borowicz, Łukasz

Zgłoszenie do artykułu: Borowicz, Łukasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Borowicz, Łukasz

Data urodzenia:

1977

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej od marca 2007 r. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie dyrygentury. W latach 2005–06 pełnił funkcję asystenta Kazimierza Korda w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Wcześniej (2002–05) był asystentem Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej, a w sezonie artystycznym 2000/2001 Ivána Fischera w Budapeszt Festival Orchestra. Od 2006 r. pełni funkcję I dyrygenta gościnnego Filharmonii Poznańskiej. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury oraz laureatem nagród na czterech konkursach dyrygenckich: w Trydencie (1999), Atenach (2000), Porto (2002) i Bambergu (2004). W styczniu 2008 r. został wyróżniony Paszportem Polityki, w październiku 2011 r. nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej, a we wrześniu 2013 r. Nagrodą im. Norwida.

W swojej karierze dyrygował wieloma orkiestrami polskimi i zagranicznymi, brał udział w koncertach i nagraniach, m.in. z Polską Orkiestrą Radiową. Nagrania Łukasza Borowicza zostały nagrodzone: Gramophone Editor’s Choice (06/2014), BBC Music Orchestral Choice (08/2010), BBC Music Opera Choice (07/2013), dwukrotnie Diapason d’Or (03/2010, 06/2013) oraz dwukrotnie nagrodą Fryderyka (2007, 2010), a także nominowane do Midem Classical Awards (2008) i Preis der Deutschen Schallplatenkritik (2009)[1].

Bibliografia

1. 

http://lukaszborowicz.com/
Oficjalna strona internetowa Łukasza Borowicza [odczyt: 10.08.2014].