Bradecki, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Bradecki, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bradecki, Tadeusz

Informacje

Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, reżyser teatralny. W 1977 r. ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Rok wcześniej zadebiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w sztuce Zamek Franza Kafki w reżyserii Wojciecha Szułczyńskiego. W 1984 r. zdobył dyplom reżyserski po ukończeniu Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od tamtej pory zrealizował wiele spektakli, między innymi w takich teatrach, jak: Stary Teatr w Krakowie (którego był także dyrektorem naczelnym i artystycznym w latach 1990–1996), Wybrzeże w Gdańsku, Polski we Wrocławiu, Nowy w Poznaniu, czy Teatr Śląski im. Wyspiańskiego w Katowicach.). Tadeusz Bradecki otrzymał wiele prestiżowych nagród, zwłaszcza za swoje teatralne inscenizacje[1].

Bibliografia

1. 

http://www.filmweb.pl/
Profil aktora w serwisie Filmweb [odczyt: 06.07.2014].