Caldara, Antonio

Zgłoszenie do artykułu: Caldara, Antonio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Caldara, Antonio

Data urodzenia:

1670
Jest to data przybliżona.

Miejsce urodzenia:

Wenecja

Data śmierci:

28 grudnia 1736

Miejsce śmierci:

Wiedeń

Informacje

W młodym wieku śpiewał w kapeli kościoła św. Marka w Wenecji i prawdopodobnie był uczniem ówczesnego dyrektora konserwatorium i zarazem kapelmistrza kościoła, Giovanniego Legrenzi, u którego kształcił się w grze na wiolonczeli. W 1700 r. w Wenecji ukazuje się kilka jego oper, ale nie cieszą się popularnością, dlatego prawdopodobnie opuszcza rodzinne miasto i rozpoczyna lata podróży. Łączą go pewne więzy z cesarzem Karolem VI, z którym przybywa do Wiednia w 1712 r. Wraca na krótko do Rzymu, następnie udaje się do stolicy Hiszpanii, w której cesarz Karol VI obejmuje tron jako Karol III.

Od stycznia 1716 r. mieszka na stałe w Wiedniu. Pełni funkcję pierwszego kapelmistrza na dworze cesarskim. Znajduje tutaj wielu przyjaciół i protektorów, jest ulubieńcem dworu, cesarz zaszczyca swą obecnością jego koncerty. Jest ulubieńcem kardynała Ottoboni. Tak sprzyjające warunki pracy artystycznej zrodziły bogaty dorobek – ponad 70 oper, 31 oratoriów oraz liczne kompozycje kościelne: msze, motety, kantaty, te ostatnie przetrwały próbę czasu. Obok utworów przeznaczonych na wielki aparat wykonawczy był twórcą muzyki kameralnej: kwartety, sonaty triowe na dwoje skrzypiec i basso continuo oraz niezliczona ilość drobnych utworów wokalnych[3].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.