Czechak, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Czechak, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Czechak, Tadeusz

Informacje

Gitarzysta, lutnista, aranżer. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1975) i Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia nr 2 w Warszawie (1976), studiował też muzykologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do 1980 r. łączył pracę w Akademii Muzycznej w Warszawie i realizatora dźwięku z zawodem muzyka, potem poświęcił się wyłącznie samodzielnej działalności muzycznej. Współpracował z czołowymi zespołami muzyki dawnej. W 1993 r. założył własny zespół Dekameron i nagrał z nim 5 płyt.

Zajmuje się także rekonstrukcją dawnych instrumentów, jest członkiem Fellowship of Makers and Researchers of Historical Instruments. Instrumenty te są wykorzystywane w działalności Dekameronu oraz stanowią bazę podczas warsztatów muzycznych. Tadeusz Czechak był inicjatorem i wykładowcą kursów interpretacji muzyki dawnej w Letniej Szkole Dawnego Tańca i Muzyki w Sandomierzu (1994–2000) oraz Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej (2000–2006). Był też pedagogiem na warsztatach piosenkarskich w Elblągu w latach 2004–2006, a w latach 1995–2004 nauczycielem i wicedyrektorem Szkoły Artystycznej „Brillante”, gdzie prowadził zespoły kameralne.

Chętnie podejmuje eksperymenty muzyczne. Często jest angażowany do realizacji muzyki filmowej i teatralnej jako twórca muzyki, wykonawca i aranżer. Jako akompaniator współpracuje z artystami estradowymi i aktorami[1].

Bibliografia

1. http://www.musicaetarsmoderna.pl/.
Strona internetowa Fundacji Musica et ars moderna [odczyt: 07.09.2014].