Czechak, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Czechak, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czechak, Tadeusz

Informacje

Gitarzysta, lutnista, aranżer. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1975) i Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia nr 2 w Warszawie (1976), studiował też muzykologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do 1980 r. łączył pracę w Akademii Muzycznej w Warszawie i realizatora dźwięku z zawodem muzyka, potem poświęcił się wyłącznie samodzielnej działalności muzycznej. Współpracował z czołowymi zespołami muzyki dawnej. W 1993 r. założył własny zespół Dekameron i nagrał z nim 5 płyt.

Zajmuje się także rekonstrukcją dawnych instrumentów, jest członkiem Fellowship of Makers and Researchers of Historical Instruments. Instrumenty te są wykorzystywane w działalności Dekameronu oraz stanowią bazę podczas warsztatów muzycznych. Tadeusz Czechak był inicjatorem i wykładowcą kursów interpretacji muzyki dawnej w Letniej Szkole Dawnego Tańca i Muzyki w Sandomierzu (1994–2000) oraz Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej (2000–2006). Był też pedagogiem na warsztatach piosenkarskich w Elblągu w latach 2004–2006, a w latach 1995–2004 nauczycielem i wicedyrektorem Szkoły Artystycznej „Brillante”, gdzie prowadził zespoły kameralne.

Chętnie podejmuje eksperymenty muzyczne. Często jest angażowany do realizacji muzyki filmowej i teatralnej jako twórca muzyki, wykonawca i aranżer. Jako akompaniator współpracuje z artystami estradowymi i aktorami[1].

Bibliografia

1. 

http://www.musicaetarsmoderna.pl/
Strona internetowa Fundacji Musica et ars moderna [odczyt: 07.09.2014].