Domalik, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Domalik, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Domalik, Andrzej

Data urodzenia:

1949

Informacje

Reżyser filmowy i teatralny, laureat licznych nagród; studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1969–1972, ale studiów nie ukończył z powodu zbyt dużego zaangażowania w kręcenie serialu telewizyjnego Noce i dni. Do końca lat 70 bywał kilkakrotnie II reżyserem przy różnych filmach. W 1982 r. ukończył Studia Wydziału Reżyserii łódzkiej Szkoły Filmowej i zajął się własną twórczością. Pisał scenariusze do swoich filmów, będące zazwyczaj adaptacjami znakomitych dzieł polskiej i światowej literatury. Debiutował w 1981 r. filmem telewizyjnym Cień według Antoniego Czechowa, 5 lat później wyreżyserował swój kinowy debiut fabularny, Zygfryda na motywach opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Współpracował z wieloma cenionymi polskimi teatrami, głównie w Krakowie i Warszawie. W 2011 r. objął stanowisko dyrektora Teatru Ateneum w Warszawie[1].

Bibliografia

1. 

http://www.teatrateneum.pl/.
Strona internetowa Teatru Ateneum [odczyt: 02.07.2014].