Dorożała, Gerard Eugeniusz

Zgłoszenie do artykułu: Dorożała, Gerard Eugeniusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Właściwie:

Dorożała, Gerard Eugeniusz

Data urodzenia:

26 stycznia 1915

Miejsce urodzenia:

Essen (Niemcy)

Data śmierci:

18 listopada 1978

Informacje

Do szkoły powszechnej uczęszczał od 1922 do 1929 r. w Międzychodziu Wielkopolskim. Po szkole pracował z ojcem jako skrzypek w Inowrocławiu. W latach 1928-1934 uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu. W latach 1935-1938 pracował jako muzyk lokalowy w różnych miastach: Poznań, Łódź, Warszawa, Wilno, Bydgoszcz, Grudziądz.

W marcu 1938 r. został powołany do wojska 55 P.P. w Lesznie. Po odbyciu służby, grał w orkiestrze pułkowej. W 1939 r. dostał się do niewoli w Kielcach i później został wysłany do obozu w Starogardzie. Po tygodniu wysłano go na roboty rolne, gdzie pracował do 1943 r. Za słuchanie zagranicznych audycji radiowych został aresztowany przez gestapo 5 lutego 1943 r. i przebywał w więzieniu ponad dwa lata. W kwietniu 1945 r. został oswobodzony.

Po powrocie do Polski od stycznia 1946 do końca marca 1946 r. pracował w Poznaniu w „Palais de Dance” jako kapelmistrz. Następnie wyjechał do Szczecina, gdzie pracował od kwietnia do końca października 1946 r. w Polskim Radiu Szczecin jako kapelmistrz. W 1947 r. od stycznia do listopada 1948 r. pracował w Poznaniu w „Teatralnej” jako kapelmistrz. Od pierwszego stycznia 1949 do czerwca 1953 r. pracował w Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w charakterze skrzypka. Od 1 września 1949 r.pracował również w Państwowej Szkole Muzycznej w Bytomiu na stanowisku nauczyciela muzyki. 1 września 1954 r. podjął pracę w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” gdzie pracował do 1978 r[3].

Bibliografia

1. 

Biblioteka Jagiellońska.

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

3. 

Rosińska, Sabina.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.