Duży, Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Duży, Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Duży, Bronisław

Data urodzenia:

1957

Informacje

Absolwent i wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie puzonu. Instrumentalista, aranżer, kompozytor. Uhonorowany stypendium im. K. Komedy. Od 1987 r. znajduje się na szczycie organizowanej przez Jazz Forum ankiety Jazz Top w kategorii puzonu. W latach 1991–2000 pełnił funkcję Dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Prezesa Mysłowickiego oddziału PZChiO. Został uhonorowany Srebrną Odznaką Honorową PZChiO Oddziału Śląskiego w Katowicach. Był inicjatorem i pomysłodawcą Mysłowickiego Przeglądu Chórów im. A. H. Chlondowskiego, cyklicznych koncertów jazzowych w placówkach MOKIS-u w Mysłowicach, naczelnym redaktorem miesięcznika Trójkąt, redaktorem książki Podróż do Żródeł Śląskij Tradycj dr Krystyny Sajdok, redaktorem zeszytów nutowych utworów A. H. Chlondowskiego, konsultantem muzycznym i redaktorem zbioru śląskich pieśni ludowych Śpiywomy po naszymu E. Włoska oraz płyty płyty CD My Kosztowiki. Jako muzyk współpracował i wydał płyty z wieloma artystami. Brał udział w licznych festiwalach polskich i zagranicznych[1].

Bibliografia

1. 

http://www.brasserwis.pl/
Strona internetowa Brasserwis.pl [odczyt: 18.08.2014].