Emanuiłow, Julita

Zgłoszenie do artykułu: Emanuiłow, Julita

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Emanuiłow, Julita

Informacje

Reżyser dźwięku, absolwentka Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina w Warszawie (wydział Reżyserii Dźwięku, specjalizacja fonograficzna). Pierwszą pracę zawodową podjęła jako studentka w studiu nagraniowym Classicord, a następnie w firmie wydawniczo-nagraniowej CDAccord. W trakcie tej współpracy zrealizowała wiele nagrań i płyt z muzyką klasyczną, pracując głównie w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie, a także w salach i studiach nagraniowych niemal w całym kraju i za granicą. Jako jedna z pierwszych w Polsce zajęła się masteringiem nagrań do celów publikacji na płytach CD. Przygotowywała mastering do płyt z muzyką klasyczną oraz muzyką rozrywkową dla czołowych artystów, producentów i wydawnictw krajowych. Jest jedną z pierwszych osób w Polsce, które wykorzystywały technologię wielokanałowej realizacji nagrań, a w 2002 r. uczestniczyła w pierwszym takim nagraniu – opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Z Polskim Radiem współpracuje od 2003 r., biorąc udział w realizacji nagrań archiwalnych i studyjnych, w rejestracjach i transmisjach festiwali, koncertów, konkursów muzycznych i przedstawień operowych. Pracuje także przy przekazie satelitarnym dźwięku w sieci Europejskiej Unii Radiowej (EBU) oraz przy nagłośnieniu. Jej nagrania fonograficzne wielokrotnie były nominowane i otrzymywały nagrody, m.in. „Fryderyk”, „Diapason d’Or” i „Disque du Choc”[1].

Bibliografia

1. 

http://www2.polskieradio.pl/
Strona internetowa Polskiego Radia [odczyt: 26.06.2014].