Freudenreich, Wojciech

Zgłoszenie do artykułu: Freudenreich, Wojciech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Freudenreich, Wojciech

Data urodzenia:

24 marca 1939

Miejsce urodzenia:

Poznań

Informacje

Artysta specjalizujący się w grafice użytkowej. Studiował malarstwo w pracowni prof. Aleksandra Rafałowskiego, a następnie w pracowni prof. Jana Cybisa. Po ukończeniu studiów współpracował z wydawnictwami, m. in. z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, Państwowym Wydawnictwem Rolniczym i Leśnym, Czytelnikiem i wydawnictwami artystyczno-graficznymi. W latach 70 brał udział w wielu wystawach i konkursach graficznych. W 1982 r. wyjechał do Holandii gdzie projektował krótkie filmy animowane dla holenderskiej telewizji (N.O.S.). Po powrocie do Polski w 1987 r. rozpoczął współpracę z miesięcznikiem „Res Publica”. W 1993 r. wraz z Piotrem Młodożeńcem reprezentował Polskę na sympozjum graficznym w Hadze. W tym samym roku założył wraz z Janem Bokiewiczem studio graficzne 1 & 1, gdzie realizował projekty m. in. dla galerii Zachęta. Jest autorem projektu wystawy poezji Wisławy Szymborskiej w Stedelijk Museum w Amsterdamie, która odbyła się w 1997 r. Od 2001 r. prowadzi zajęcia z typografii w Europejskiej Akademii Sztuk, a od 2011 r. zajęcia z grafiki wydawniczej w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania[1].

.

Bibliografia

1. 

http://grafika.wsisiz.edu.pl.
Strona internetowa Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie [odczyt: 14.06.2016].