Gawdzis, Marcin

Zgłoszenie do artykułu: Gawdzis, Marcin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gawdzis, Marcin

Data urodzenia:

1972

Informacje

Trębacz, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracuje z wieloma artystami jazzowymi oraz artystami muzyki pop jako instrumentalista sesyjny. Prowadzi zespoły rozrywkowe oraz klasę trąbki w Szkole Muzycznej w Elblągu. Od 2003 r. wykłada na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest liderem formacji „Marcin Gawdzis Group”. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali[1].

Bibliografia

1. 

http://leksykonkultury.ceik.eu/.
Strona internetowa Leksykonu Kultury Warmii i Mazur [odczyt: 10.05.2014].