Gawłowski, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Gawłowski, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gawłowski, Jacek

Informacje

Reżyser dźwięku, producent. Absolwent szkoły realizacji dźwięku School of Audio Engineering w Londynie. Po powrocie do Polski podjął pracę jako reżyser dźwięku nagrywając płyty w wielu warszawskich studiach. W 1998 r. otworzył swoje własne studio Q-Sound. W 2003 r. powstało nowe studio masteringowe JG Master Lab. Jacek Gawłowski przez 16 lat działalności zmasterował ok. 3000 tytułów[1].

Bibliografia

1. 

http://www.realizator.pl/
Portal techników scenicznych i instalatorów Realizator.pl [odczyt: 16.07.2014].