Gliński, Wieńczysław

Zgłoszenie do artykułu: Gliński, Wieńczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gliński, Wieńczysław

Data urodzenia:

10 maja 1921

Miejsce urodzenia:

Astrachań

Data śmierci:

8 lipca 2008

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Aktor. Na scenie debiutował w wieku 12 lat. W czasie II wojny światowej, będąc studentem podziemnego PIST-u, został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany w czasie łapanki, został wywieziony na Majdanek. Aktor teatrów: Miniatur „Syrena” w Łodzi (1945) oraz warszawskich: Polskiego (1946-58), Komedii (1958-60), Polskiego (1960-63, 1966-83), Narodowego (1963-66, 1983-90). Wykładowca na wydziale estradowym PWST w Warszawie. Występował w wielu warszawskich kabaretach[1].

Bibliografia

1. 

http://filmpolski.pl/
Internetowa baza filmu polskiego [odczyt: 24.09.2015].