Gołaszewska, Alicja

Zgłoszenie do artykułu: Gołaszewska, Alicja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gołaszewska, Alicja

Data urodzenia:

5 marca 1951

Miejsce urodzenia:

Gniewkowo k. Inowrocławia

Data śmierci:

29 września 2014

Informacje

Polska organistka, dyrygentka i kompozytorka[1].

Urodziła się w rodzinie szczególnie uzdolnionej muzycznie. Zdała egzamin maturalny w 1968 r. po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Następnie uczęszczała do Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie uzyskała dyplom w 1977 r. Już podczas swej nauki w Szkole Muzycznej (klasa fortepianu) rozpoczęła pracę przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gniewkowie w charakterze organisty. Prowadziła wówczas chór mieszany oraz scholę dziecięcą. Równocześnie założyła zespół wokalno-instrumentalny w Gdańsku Wrzeszczu przy Duszpasterstwie Akademickim.

Ukończyła wyższe studia na wydziale muzykologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie dyrygentury, instrumentacji oraz organów u prof T. Olszewskiego, uzyskując stopień magistra. Podczas studiów muzykologicznych pracowała dorywczo w kościołach wizytek i paulinów w Warszawie. Przygotowywała oprawę muzyczną do Mszy św. pielgrzymkowych i spotkania młodzieżowe z piosenką religijną.

Od 1967 r. brała udział w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce komponując i ucząc pieśni i piosenek pielgrzymkowych. W tym okresie powstała skomponowana przez nią pieśń o Czarnej Madonnie, która została przełożona na wiele języków świata i była wyróżniana na różnych religijnych festiwalach młodzieżowych i „Sacrosongach”.

Od 1977 r. pracowała na Jasnej Górze, rozpoczęła najpierw w charakterze organisty i kierownika – dyrygenta zespołu młodzieżowego przy tzw. „Halach” w kaplicy św. Józefa, a następnie jako organista w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

Od 1966 r. komponowała piosenki religijne – pielgrzymkowe, które cieszą się niezwykłą popularnością. Wiele piosenek jest poświęconych Jasnogórskiej Bogarodzicy Dziewicy. Najbardziej znaną piosenką jest Czarna Madonna, śpiewana w wielu językach świata. Do 1997 r. skomponowała około 200 piosenek i pieśni ewangelicznych (do czytań mszalnych), głównie dla potrzeb zespołu młodzieżowego i uczestników niedzielnej liturgii w kaplicy św. Józefa. Ponadto opracowała na trzy lub cztery głosy około 100 tradycyjnych pieśni i piosenek religijnych. Skomponowała dla młodzieży śpiewy mszalne: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei[2].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-8891
Strona internetowa Biura Prsowego Jasna Góra News [odczyt: 11.08.2021].