Gralak, Antoni

Zgłoszenie do artykułu: Gralak, Antoni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Solo

Rok wydania: 1995

Tytuł: X

Rok wydania: 1998

Tytuł: Matematyk

Rok wydania: 2008

Tytuł: Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Rok wydania: 1995

Tytuł: Powietrze

Rok wydania: 1995

Tytuł: Koledzy

Rok wydania: 2007

Tytuł: Acoustic

Rok wydania: 1991

Tytuł: Nr 17

Rok wydania: 1998

Tytuł: Retrospekcja: koncert: Kraków

Rok wydania: 1995

Tytuł: Alkimja

Rok wydania: 2002

Tytuł: Dzień i noc

Rok wydania: 2000

Tytuł: Dziewczyna Szamana

Rok wydania: 1996

Tytuł: Femme fatale

Rok wydania: 2004

Tytuł: Naga

Rok wydania: 1997

Tytuł: Tie Break

Rok wydania: 1988

Tytuł: Muzyka od środka

Rok wydania: 1998

Tytuł: Watra

Rok wydania: 2004

Tytuł: Życie jest w porządku

Rok wydania: 2012

Tytuł: Życie jest w porządku

Rok wydania: 2014

Bibliografia