Grawicz, Gustaw

Zgłoszenie do artykułu: Grawicz, Gustaw

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pseudonim:

Grawicz, Gustaw

Nazwisko:

Zyskind, Gustaw

Data urodzenia:

8 kwietnia 1903

Miejsce urodzenia:

Kraków

Informacje

Kompozytor i pianista. Gimnazjum ukończył w 1921 roku. Studiował w Wiedniu w Neues Wiener Konserwatorium. Fortepian studiował w klasie koncertowej pod kierunkiem prof. Angelo Kettisoglu, a dyrygenturę pod kierunkiem prof. Rudolfa Nilinsa. Studiował również prywatnie - u prof. Zaserlisa- fortepian i kompozycję u prof. Karola Weigla.

Był kontraktowym pracownikiem Polskiego Radia w Krakowie, Teatru Starego, Teatru Młodego Widza, Teatru Groteska oraz kierownikiem muzycznym Teatru Ludowego w Nowej Hucie[1].

Bibliografia

1. 

Grawicz, Gustaw.
Biografię ręcznie spisaną przekazano Bibliotece Polskiej Piosenki wraz z materiałami rękopiśmiennymi.