Grochowina, Józef Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Grochowina, Józef Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Grochowina, Józef Andrzej

Data urodzenia:

30 września 1954

Miejsce urodzenia:

Tomaszów (woj. kieleckie)

Data śmierci:

19 października 2005

Informacje

Ukończył Liceum Plastyczne w Kielcach, a potem studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, nie ukończywszy jej. Następnie podjął naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Polonista z wykształcenia, debiutował na łamach prasy. Uprawiał krytykę literacką, poezje dla dzieci, dramaturgię i piosenkę poetycką. Redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej[1].

Bibliografia

1. 

http://www.wlasnymglosem.pl/uploads/pdf/wg%2094_95_inter.pdf, s. 8, 9.
Stanisław Stanik Józef Andrzej Grochowina – poeta i autor tekstów do piosenek [odczyt: 17.10.2018].