Jachnina, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Jachnina, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jachnina, Anna

Nazwisko rodowe:

Grzelecka, Anna

Pseudonim:

X. Y.

Hanka

Data urodzenia:

1914

Miejsce urodzenia:

Ciechocinek

Data śmierci:

20 lipca 1996

Miejsce śmierci:

Bydgoszcz

Informacje

Polska reporterka radiowa, autorka tekstu piosenki Siekiera, motyka. Po wybuchu II wojny światowej pracowała w szpitalu, a w 1941 r. związała się z Biurem Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Jest współautorką konspiracyjnej broszury pt. Anegdoty i dowcipy wojenne, którą napisała na zlecenie szefa komórki „Sztuka” – Aleksandra Kamińskiego – z przeznaczeniem dla śpiewaków ulicznych. W 1942 r. została aresztowana przez gestapo i trafiła na Pawiak, a potem do obozu w Auschwitz. W 1944 r. została przeniesiona do obozu w Ravensbrück. Po zakończeniu wojny wyjechała do Szwecji, do Polski wróciła w 1947 r. Wtedy też rozpoczęła współpracę z Rozgłośnią Regionalną Polskiego Radia w Bydgoszczy, gdzie zajmowała się głównie tematyką związaną z twórczością ludową. Jej autorstwo tekstu jednej z najbardziej popularnych pieśni okupacyjnych zostało ustalone dopiero w 2010 r., gdy rodzina po zmarłej dziennikarce, odnalazła archiwalne pamiątki, z których jednoznacznie wynikało, że to właśnie Anna Jachnina napisała słowa piosenki[1].

Bibliografia

1. 

http://www.rp.pl/artykul/628522.html?print=tak&p=0
Strona internetowa dziennika „Rzeczpospolita” [odczyt: 20.02.2012].