Jastrun, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Jastrun, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jastrun, Mieczysław

Pseudonim:

Karczewski, Wiesław

Data urodzenia:

29 października 1903

Miejsce urodzenia:

Korolówka

Data śmierci:

22 lutego 1983

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Poeta, esista, prezentujący lirykę refleksyjno–filozoficzną i moralistyczną, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Pseudonim Wiesław Karczewski używany wspólnie z S. Pollakiem[1], [2].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=9572
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 09.09.2022].