Karaszewski, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Karaszewski, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Karaszewski, Zbigniew

Informacje

Absolwent Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem i grafiką artystyczną.

Brał udział w kilkudziesięciu plenerach malarskich i kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W latach 1992–2002 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Wydawnictwa Prószyński i S-ka. Współpracował również z polskimi edycjami francuskich miesięczników dla dzieci. Wykonał setki ilustracji do opowiadań, wierszy, gier i kalendarzy dla dzieci. Opracowuje graficznie przede wszystkim książki, encyklopedie, katalogi i albumy[1].

Bibliografia

1. 

http://www.art-karaszewski.com/
Oficjalna strona internetowa Zbigniewa Karaszewskiego [odczyt: 17.01.2015].