Kilian, Jarosław

Zgłoszenie do artykułu: Kilian, Jarosław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kilian, Jarosław

Informacje

Reżyser teatralny i operowy, dziekan wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie i wykładowca Collegium Civitas. W latach 1999–2010 dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1986) i reżyserię w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (1990). Od 1990 r. pracuje w teatrach dramatycznych i operowych w całej Polsce. Jako reżyser realizował dramaty klasyczne, polski dramat romantyczny, sztuki współczesne, a także widowiska dla dzieci. Reżyserował opery oraz widowiska plenerowe. Był współautorem cyklu Muzyka łagodzi obyczaje w TVP. Zrealizował blisko 40 spektakli teatralnych, widowisk plenerowych i telewizyjnych[1].

Bibliografia

1. 

http://www.teatrwielki.pl/
Strona internetowa Teatru Wielkiego Opery Narodowej [odczyt: 06.07.2014].