Kryszak, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Kryszak, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kryszak, Jerzy

Data urodzenia:

24 kwietnia 1950

Informacje

Aktor, satyryk, parodysta. Kaliszu-Czaszkach. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przez cztery lata był aktorem w Teatrze Słowackiego w Krakowie, później w Ateneum w Warszawie (1978-1993). W 1984 r. otrzymał Nagrodę II stopnia Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji za twórczość i działalność radiową i telewizyjną: za kreacje aktorskie w spektaklach Teatru Telewizji. Od lat 90 zajmuje się twórczością kabaretową. W 1991 r. otrzymał Wiktora w kategorii „Osobowość telewizyjna”, a w 1995 r. Złotą Odznakę w plebiscycie TeleRzeczpospolitej: „Złota piątka”[1].

Bibliografia

1. 

http://www.ekabaret.pl/.
Serwis kabaretowy eKabaret [odczyt: 23.05.2014].