Kwiatkowski, Dawid

Zgłoszenie do artykułu: Kwiatkowski, Dawid

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kwiatkowski, Dawid

Data urodzenia:

7 grudnia 1978

Miejsce urodzenia:

Zielona Góra

Informacje

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat, następnie kontynuował ją w klasie skrzypiec Anny Tułasiewicz w Zielonej Górze. 2002 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych, otrzymał m.in.: III miejsce w XV Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze (1989 r.), I miejsce w Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi (1993 r.), Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu (1993 r.), IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze (1993 r, 1996 r.), II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi ( 1996 r.), tytuł Laureata w Makroregionalnych Przesłuchaniach klas skrzypiec i altówki w Poznaniu (1997 r.). Uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Skrzypcowych. Od 2002 r. pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a od 2007 r. również jako pedagog w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Współpracuje także z Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczna „Pro Arte”, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Zielonogórską Orkiestrą Symfoniczną. Jest też członkiem zespołu Chopin Quartet[1].

Bibliografia

1. 

http://chopinquartet.eu/
Oficjalna strona internetowa zespołu Chopin Quartet [odczyt: 25.06.2014].