Lisicka, Amelia

Zgłoszenie do artykułu: Lisicka, Amelia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lisicka, Amelia

Nazwisko rodowe:

Pawlikowska, Amelia

Pseudonim:

Gaspar, Emil

Ress, Ali

Data urodzenia:

1901
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 1904 r.

Miejsce urodzenia:

Mikołaj k. Łęczycy

Data śmierci:

1993

Informacje

Autorka tekstów piosenek i esejów dotyczących muzyki[2].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

Gębska, Krystyna
Opracowanie na podstawie Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.