Mamcarz, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Mamcarz, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

fot. Aleksander Juszyński

Nazwisko:

Mamcarz, Jerzy

Data urodzenia:

31 lipca 1952

Miejsce urodzenia:

Mielec

Informacje

Autor tekstów piosenek, poeta, kompozytor, pieśniarz. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Przedstawiciel nurtu piosenki literackiej, autorskiej. Jest członkiem ZASP (Warszawskie Koło Artystów Estrady), złożył egzamin w MKiSz u prof. A. Bardiniego, ZAKR (Sekcja Literacka), ZAiKS (Sekcja Kompozytorów i  Literacka). Jest laureatem ogólnopolskich konkursów i festiwali piosenki poetyckiej (m.in. Śpiewajmy Poezję w Olsztynie, Spotkań Twórców i Wykonawców Piosenki Autorskiej w Myśliborzu, Festiwalu Piosenki Młodzieżowej w Toruniu, Konkursów O Laur Pogórza w Tarnowie, Turnieju Recytatorskiego w Wałczu, Old Meeting Folk w Krakowie). Ostrogi artystyczne zdobywał w kabarecie Piwnica pod Baranami. W latach osiemdziesiątych pracował w kabarecie „Ostatnia Zmiana” (m.in. z Janem Himilsbachem, Anitą Dymszówną, Jerzym Cnotą) przy ZPR w Warszawie. Zrealizował recitale dla pr. 2 TVP - „Na początku słowa” i „Jeszcze skrzydła nam odrosną”. Jako przedstawiciel pr.3 P.R. brał udział w koncercie zorganizowanym przez OIRT w Pradze w ramach „Festiwalu Twórczości Redakcji Rozrywki”. Wystąpił z recitalem w ramach „Tage der Leichten Musik” w radiu Hessischer Rundfunk we Frankfurcie n. Menem. Polskie Nagrania Edition wydały jego płytę CD nagraną z Zygmuntem Kuklą i muzykami jego orkiestry. Dom Wydawniczy Bellona wydał książkę poetycką z interpretacjami graficznymi Krzysztofa Litwina (aktora i grafika kabaretu Piwnica pod Baranami) pod wspólnym tytułem ...jeszcze tańczą ogrody. Jerzy Mamcarz był uczestnikiem Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie oraz Krajowych w Krakowie. Jego utwory brały udział w plebiscycie „Lista Przebojów” pr. I. P.R. w kategorii „piosenka literacka” a pieśń pt. „Śmieszna lub smutna piosenka o Don Kichotach” wiele miesięcy była liderem listy. Wielokrotnie występował w programach telewizyjnych i radiowych. Od wielu lat prezentuje autorskie recitale, występując m.in. w teatrze Na Woli, Rampa, Stara Prochownia, w cyklach Ogrody Frascati, Galeria Śpiewających Poetów, Gala OPPA „Premiery”, Poznaj Bardów. Jest prezesem Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów, grupy twórczej, która występuje w składzie: Andrzej Brzeski, Piotr Bakal, Krzysztof Daukszewicz, Stanisław Klawe, Ryszard Makowski, Marek Majewski, Kuba Sienkiewicz i Jerzy Mamcarz. Organizatorem i wykonawcą koncertu. Bardowie ZAKR-u oraz pomysłodawcą i Dyrektorem Art. Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”. Na przełomie marca i kwietnia 2009 roku ukazuje się jego płyta pt.Lustrum oraz dwa wydawnictwa albumowe z grafikami Franciszka Maśluszczaka, Ponte – Przewodnik poetycki – Italia oraz Perły Architektury – Przewodnik Poetycki – Polska. Mieszka w Warszawie.

Jego recitale oparte są na budowaniu gry nastrojów. Charakterystyczną nutą tekstów Jerzego Mamcarza jest ironiczne liryzowanie rzeczywistości. Ma szczególny dar wymyślania zabaw lingwistycznych – umie operować słowem, tworzyć humor czysto językowy, dokonywać wiwisekcji słów i sensów, z czego powstają wyjątkowe wiersze, kalambury, aforystycznie zwięzłe refleksje. Osiągnięciem jego warsztatu jest umiejętne balansowanie pomiędzy sprzecznymi nastrojami, łączenie sentymentu z ironią i pure-nonsensem.

Bibliografia