Mokrus, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Mokrus, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mokrus, Adam

Data urodzenia:

19 marca 1978

Miejsce urodzenia:

Ruda Śląska

Informacje

W latach 1997-2002 studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. Pawła Puczka i adt Beaty Warykiewicz Siwy, a także w klasie kameralistyki między innymi u prof. Urszuli Bożek-Musialskiej oraz asyst. Marka Mosia; studia ukończył z wynikiem celującym.

W latach 2002-04 kontynuował naukę na studiach podyplomowych w macierzystej uczelni pod kierunkiem adt. Piotra Pławnera i prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej.

Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił również na kursach mistrzowskiej interpretacji między innymi pod kierunkiem prof.: Konstantego Andrzeja Kulki, Stefana Kamasy i Romana Jabłońskiego podczas festiwalu Musica Festa Gedaniae w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom oraz nagrodę dla najlepszego uczestnika.

Występował jako solista z orkiestrą Filharmonii Śląskiej w Katowicach, orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej, a także Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Jako solista jak i kameralista uczestniczył w wielu koncertach i festiwalach.

Do swoich najważniejszych doświadczeń artystycznych zalicza wspólny koncert u boku Konstantego Andrzeja Kulki (Częstochowa, 2005 r.).

Od marca 2003 roku pracuje jako koncertmistrz orkiestry symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej, z którą występował w kraju i za granicą (Niemcy, Korea Południowa).

Obok działalności artystycznej zajmuje się także działalnością pedagogiczną, pracując jako asystent w Akademii Muzycznej w Katowicach[1].

Bibliografia

1. 

http://www.am.katowice.pl
Strona internetowa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach [odczyt: 08.06.2016].