Mrowiński, Stefan

Zgłoszenie do artykułu: Mrowiński, Stefan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mrowiński, Stefan

Data urodzenia:

1938

Informacje

Polski autor piosenek, reżyser, literat, dramaturg, wykładowca akademicki, autor sztuk teatralnych w Polsce i Australii, adaptacji scenicznych, scenariuszy i słuchowisk radiowych w okresie 1966–2006. Specjalista od teatru małych form dramatycznych i monodramów[2], [3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

3. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=14740.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 21.02.2019].