Oleś, Piotr

Zgłoszenie do artykułu: Oleś, Piotr

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Oleś, Piotr

Informacje

Artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od lat 80 aktywnie uczestniczył w pracy twórczej w Katowickim Towarzystwie Fotograficznym, we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych i artystycznych oraz licznych wystawach, aż do momentu rozwiązania Towarzystwa w połowie lat 90-tych. Jest laureatem wielu nagród, bierze udział w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Równolegle realizuje swoją pasję w działalności komercyjnej i artystycznej w Studio Fotografii Reklamowej, gdzie wykonuje zamówienia klientów w zakresie reklamy produktu, okładek płyt i książek, albumów, kalendarzy, folderów, portfolia, reprodukcji dzieł sztuki w ilości ponad 3000 wydawnictw. Jego fotografie zdobią okładki ponad 130 płyt i plakatów muzycznych. Współpracował także przy realizacjach fotografii wnętrz w Niemczech dla sieci luksusowych hoteli, ponadto fotografował elitę polityki, biznesu, sportu i świata artystycznego. Jego fotografie zostały zakupione przez Muzea w Rudzie Śląskiej, w Bielsku-Białej i w Chorzowie[1].

Bibliografia

1. 

http://fotoles.pl/
Oficjalna strona internetowa Piotra Olesia [odczyt: 17.09.2014].