Olszewska, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Olszewska, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Olszewska, Maria

Informacje

Reżyser dźwięku, absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie. Najpierw pracowała w Polskich Nagraniach, gdzie realizowała nagrania studyjne i koncertowe muzyki klasycznej i popularnej, jazzu i bajek muzycznych dla dzieci, natomiast w 1991 r. została zatrudniona etatowo w Teatrze Polskiego Radia, gdzie oprócz realizacji akustycznej słuchowisk, zajmuje się także sporadycznie opracowaniem muzycznym audycji literacko-dokumentalnych i poetyckich. Laureatka Grand Prix III Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru TVP „Dwa Teatry – Sopot 2003” oraz Złotego Mikrofonu[2].

Bibliografia

1. 

http://www.dzem.com.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Dżem [odczyt: 19.01.2014].

2. 

http://www2.polskieradio.pl/
Strona internetowa Polskiego Radia [odczyt: 08.08.2014].