Paczkowski, Dariusz

Zgłoszenie do artykułu: Paczkowski, Dariusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Paczkowski, Dariusz

Informacje

Artysta grafficiarz, współpracownik organizacji pozarządowych, współtwórca i uczestnik wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Organizator ogólnopolskich i międzynarodowych jamów i tras graffiti.

Street artem i graffiti zajmuje się od 1987 r. Jest bardzo zaangażowany społecznie. Jest współzałożycielem grupy 3fala.art.pl, współprezesem Fundacji Klamra, redaktorem naczelnym „Barw Żywca”. Jest absolwentem Akademii Innowatorów Społecznych. Prowadzi warsztaty w Polsce i na świecie. Jego biografia oraz prace znalazły się w albumach i książkach poświęconych sztuce i kulturze. Prace zdobią także okładki różnych wydawnictw.

W latach 80 był aktywistą Ruchu „Wolność i Pokój”. Założył grupę happeningową „Pod nadzorem” oraz Front Wyzwolenia Zwierząt. Był współzałożycielem grupy antynazistowskiej (GAN) i wieloletnim współpracownikiem Marcina Kornaka ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Pracował także w „Klubie Gaja”, Fundacji Ekologicznej ARKA oraz jako redaktor naczelny i wydawca pisma FWZ „Mamkły Mampazury”. Ponadto był dyrektorem artystycznym Galerii Tybetańskiej w Warszawie.

Nagrody:

  • nagroda za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przyznana przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul” (2001),
  • nagroda przyznana przez Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych (2010),
  • nagroda Dobrych Uczynków przyznawana przez Fundację Ekologiczną Arka (2011),
  • „Przyjaciel Niewidomych” – tytuł przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych (2011),
  • jego projekt „Graffiti Polska dla wszystkich” został nagrodzony w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych (2011),
  • nominacja przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) w konkursie „Projekt Roku – Polski Konkurs Graficzny” w kategorii „Etyka” (2011),
  • laureat plebiscytu Patriotycznie Zakręceni 2014 w regionie i w województwie śląskim[1].

Bibliografia

1. 

http://www.3fala.art.pl.
Strona internetowa 3fala.art.pl [odczyt: 04.02.2017].