Półtorak, Maciej

Zgłoszenie do artykułu: Półtorak, Maciej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Półtorak, Maciej

Informacje

Aktor, konferansjer i muzyk. W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Artysta Piwnicy pod Baranami oraz aktor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Znany z serialu „Blondynka” i filmów „Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł”, „Smoleńsk”. W 2015 r. otrzymał nagrodę Dziennika Teatralnego im. Z. Grucy dla najzdolniejszego aktora młodego pokolenia województwa śląskiego za rolę tytułową w spektaklu „Hamlet”[1].

Bibliografia

1. 

https://art4rent.pl/konferansjerzy/maciej-poltorak/
Strona internetowa agencji artystycznej ART4RENT [odczyt: 18.01.2023].