Poniatowska, Irena

Zgłoszenie do artykułu: Poniatowska, Irena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Poniatowska, Irena

Data urodzenia:

5 lipca 1933

Informacje

W latach 1957–1962 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1965 r. jest etatowo związana z Instytutem Muzykologii UW. W latach 1974–79 pełniła funkcję wicedyrektora, a w 1988–2003 kierowała Zakładem Powszechnej Historii Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pod jej kierunkiem powstały 73 prace magisterskie i 8 prac doktorskich. Jest autorką 30 recenzji prac na stopnie i tytuły naukowe oraz kwalifikacje II stopnia w szkolnictwie artystycznym. W roku akademickim 1993/94 była kontraktowym profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościnnie prowadziła szereg wykładów na innych polskich uniwersytetach, akademiach muzycznych, w licznych towarzystwach naukowych, na Uniwersytecie III wieku, kursach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych, a także za granicą.

Od 2001 roku przewodnicząca Radzie Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dorobek naukowy prof. Ireny Poniatowskiej stanowi wiele książek, ponad sto artykułów naukowych publikowanych w najważniejszych periodykach muzycznych w Polsce i za granicą, wielkie hasła–artykuły w encyklopediach muzycznych, liczne recenzje, artykuły popularyzatorskie i sprawozdania.

Prof. Irena Poniatowska jest redaktorem, bądź współredaktorem szeregu cyklicznych wydawnictw muzykologicznych. Współpracuje także z wielkimi światowymi encyklopediami muzycznymi, m.in. niemiecką „Die Musik in Geschichte und Gegenwart” oraz angielską „The New Grove Dictionary of Music and Musicians”.

W piśmiennictwie naukowym prof. Ireny Poniatowskiej dominują prace poświęcone pianistyce, muzyce fortepianowej oraz Fryderykowi Chopinowi[1].

Bibliografia

1. 

http://pl.chopin.nifc.pl
Strona internetowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina [odczyt: 19.11.2013].