Poźniak, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Poźniak, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Poźniak, Włodzimierz

Data urodzenia:

1904

Data śmierci:

1967

Informacje

Doktor habilitowany, muzykolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar jego zainteresowań dotyczył: polskiej muzyki XIX w., polskiego folkloru muzycznego. Jako pierwszy w Polsce oparł się na metodzie statystycznej, którą wykorzystał w badaniach nad tonalnością polskiej muzyki ludowej. Był organizatorem koncertów w Krakowie, recenzentem czasopism muzycznych oraz autorem audycji radiowych[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.