Preyer, Gottfried Freiherr von

Zgłoszenie do artykułu: Preyer, Gottfried Freiherr von

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Preyer, Gottfried Freiherr von

Data urodzenia:

15 marca 1807

Miejsce urodzenia:

Hausbrunn (Austria)

Data śmierci:

9 maja 1901

Miejsce śmierci:

Wiedeń

Informacje

Austriacki kompozytor, kapelmistrz, pedagog, dyrygent oraz kolekcjoner.

Jest autorem ponad 600 kompozycji, jedną z najbardziej znanych jest Czy ona przyjdzie? (Ob sie wohl kommen wird)[2].

Bibliografia

1. 

Biblioteka Jagiellońska

2. 

http://www.musiklexikon.ac.at/
Leksykon muzyki austriackiej [odczyt: 13.05.2015].

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.