Pszczółkowska, Alina

Zgłoszenie do artykułu: Pszczółkowska, Alina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A całuj jak kochankę

Sobczak, Andrzej

Bajka jest marzeniem

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Biegną drogi przez świat w cztery strony

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Było smutno, był szaro

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Chodzą ludzie ulicami

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Chodzi czasem po chałupie

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Dla kogo wielki los

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Dom rodzinny, dzieciństwa jasny dom

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Gdziekolwiek to jest

Sobczak, Andrzej

Jak zatrzymać w nas mijający czas

Sobczak, Andrzej

Jeśli komuś podasz rękę

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Jesteś wolny

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Już powoli dzień się kończy

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Kiedy życie ci zbytnio dokuczy

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Łąko, łąko, łąko zielona

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Ledwie słońce rano wstało

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Na dłoni cały świat

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Na królewskim dworze

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Nie uciekaj koniku

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Niech mówią, przekonują

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Oto bajka się kończy

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Piękna wyspo. Wyspo Konwaliowa

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Ponad głową wiatr szaleje

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Słów nie rzuca się na wiatr

Piątkowski, Janusz
Pszczółkowska, Alina

Sobczak, Andrzej

Szczęśliwe gwiazdy

Sobczak, Andrzej

Tylko wybacz mi

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Zagubiona – spraw Boże mój

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Zapomnę ciebie jak zły sen

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Zaśpiewajmy co kto umie

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Złote słońce po niebie się toczy

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Zobacz, zobacz, to właśnie jest twój świat

Piątkowski, Janusz

Sobczak, Andrzej

Więcej...
Bibliografia