Rumowski, Krzysztof

Zgłoszenie do artykułu: Rumowski, Krzysztof

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rumowski, Krzysztof

Data urodzenia:

1961

Informacje

W latach 1980–84 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie; w latach 1986–87 stypendia twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Od 1987 r. pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną, wydawniczą i użytkową oraz fotografię[1].

Bibliografia

1. 

http://art.umcs.lublin.pl.
Strona internetowa wydziału artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [odczyt: 15.11.2013].