Rutkowski, Jakub

Zgłoszenie do artykułu: Rutkowski, Jakub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rutkowski, Jakub

Pseudonim:

Mefisto Leonard de Santa Cruz

Informacje

Perkusista, kompozytor. Od wielu lat jest związany z polską sceną rockową i jazzową. Na swoim koncie ma kilkanaście płyt nagranych z różnymi artystami. Wśród najważniejszych współpracowników warto wymienić: Pulsarus, Maciek Maleńczuk (muzyka do niemego filmu „Mocny Człowiek”), Teatr Bretoncaffe. Prowadzi również własny zespół Nucleon[2].

Bibliografia

1. 

http://homotwist.art.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Homo Twist [odczyt: 31.08.2009].

2. 

http://www.maxklezmerband.art.pl/page/zespol/jakub/
Oficjalna strona internetowa zespołu Max Klezmer Band [odczyt: 28.04.2011].