Sieńko, Szymon

Zgłoszenie do artykułu: Sieńko, Szymon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sieńko, Szymon

Informacje

Realizator dźwięku, producent muzyczny, projektant akustyczny. Naukę zawodu rozpoczynał u boku znanego realizatora Adama Toczko. Zdobywał doświadczenie jako realizator i producent nagrań wielu artystów. Podczas studiów na katedrze Inżynierii Dźwięku na Politechnice Gdańskiej zagłębił się w zagadnienia akustyki pomieszczeń oraz akustyki psychofizjologicznej, co w 1998 r. zaowocowało zaprojektowaniem pierwszego gdańskiego studia Elektra I i założenia kilka lat później firmy Sense of Music zajmującej się tworzeniem profesjonalnych studiów dźwiękowych[1].

Bibliografia

1. 

http://szymonsienko.com/.
Oficjalna strona internetowa Szymona Sieńki [odczyt: 24.07.2014].