Slany, Michalina

Zgłoszenie do artykułu: Slany, Michalina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Slany, Michalina

Data urodzenia:

1988

Miejsce urodzenia:

Poznań

Informacje

Członkini zespołu Arka Noego. Gra także w zespole ślubnym oraz wykorzystuje umiejętności muzyczne podczas różnego rodzaju koncertów, imprez i uroczystości oficjalnych oraz rodzinnych.

W wieku 10 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w klasie. Po pięciu latach z wyróżnieniem ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu i zdała do Szkoły II st. im. Fryderyka Chopina, gdzie w 2009 r. uzyskała dyplom muzyka instrumentalisty. W trakcie nauki brała udział w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Zakopanem i Kocieniu Wielkim[1].

Bibliografia

1. 

http://www.janromanowski.eu/
Strona internetowa Impresariatu Muzycznego Jana Romanowskiego [odczyt: 16.12.2014].