Stabeusz. Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Stabeusz. Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Stabeusz. Grzegorz

Informacje

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w MJM Music PL i PolyGram Polska, w których odpowiadał za promocję i marketing międzynarodowego katalogu. Następnie jako manager wielu polskich artystów, m.in. Katarzyny Skrzyneckej, Hani Stach, Sylwii Wiśniewskiej i Francisa Tuana. Współtwórca Stowarzyszenia Managerów Artystów Polskich SMAP, członek ZPAV, Akademii Fonograficznej i Copyright Polska. Aktywnie działa przy fundacji Music Export Poland, promując polskich artystów za granicą[2].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bartosiewicz Edyta, Wodospady, PolyGram Polska 1998 (sygn. F2113).

2. 

Stabeusz. Grzegorz