Szczepański, Piotr

Zgłoszenie do artykułu: Szczepański, Piotr

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Alex Band i przyjaciele

Rok wydania: 1985

Tytuł: Straight on

Rok wydania: 1982

Tytuł: Bands of 80’s

Rok wydania: 1991

Tytuł: Bands of 80’s

Rok wydania: 1991

Tytuł: Bands of 80’s

Rok wydania: 1993

Tytuł: The Dudi’s

Rok wydania: 1987

Tytuł: Złote przeboje, złote obrączki

Rok wydania: 1993

Tytuł: Czekając na kometę Halley’a

Rok wydania: 1985

Tytuł: Gorączka

Rok wydania: 1984

Tytuł: Jak lodu bryła

Rok wydania: 1988

Tytuł: Country album: pokochaj moje marzenia

Rok wydania: 1987

Tytuł: Wolne od cła

Rok wydania: 1984

Tytuł: Wolne od cła

Rok wydania: 1999

Tytuł: At the last gate

Rok wydania: 1984

Tytuł: Nie zapomniałam

Rok wydania: 1988

Tytuł: Jak się bawisz

Rok wydania: 1987

Tytuł: Kawaleria szatana

Rok wydania: 1986

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 18.08.2014].