Trenkler, Witold

Zgłoszenie do artykułu: Trenkler, Witold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Trenkler, Witold

Data urodzenia:

26 grudnia 1952

Miejsce urodzenia:

Toruń

Data śmierci:

7 lipca 2015

Informacje

Reżyser nagrań absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), specjalność – fonografia artystyczna. Ukończył studia z wyróżnieniem w 1977 r. W latach 1979–1990 był reżyserem nagrań w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polskie Nagrania”, gdzie współpracując niemal wyłącznie z operatorem dźwięku Haliną Jastrzębską–Marciszewską wykonał liczne nagrania, wydane zarówno na winylach, jak i płytach CD.

Pracownika Polskiego Radia RDC w latach 1995-2001[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 15.02.2015].

2. 

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,328484,Witold-Trenkler-nekrolog.html
Gazeta Wyborcza Nekrologi [odczyt: 02.01.2019].