Urbaniak, Armand

Zgłoszenie do artykułu: Urbaniak, Armand

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Urbaniak, Armand

Data urodzenia:

2 września 1970

Miejsce urodzenia:

Zgierz

Informacje

Operator filmowy i fotograf. Operatorstwo filmowe studiował na Wydziale Telewizyjno-Filmowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracy z ruchomym obrazem uczył się od Krzysztofa Ptaka, a fotografii od Bogdana Dziworskiego. Od 1992 r. mieszka i pracuje w Warszawie. Jego praca z obrazem obejmuje fotografię, filmy dokumentalne i fabularne oraz realizację światła przy produkcjach telewizyjnych[1].

Bibliografia

1. 

http://www.armandurbaniak.pl/.
Oficjalna strona internetowa Armanda Urbaniaka [odczyt: 17.07.2016].