Urbański, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Urbański, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Urbański, Janusz

Data urodzenia:

1912

Data śmierci:

1986

Informacje

Założyciel i długoletni kierownik Katedry Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, twórca uni­ka­to­wego w skali świa­to­wej Wydziału Reżyserii Dźwięku, kształ­cą­cego jed­no­cze­śnie reży­se­rów nagrań muzycz­nych i reali­za­to­rów dźwięku w for­mach audiowizualnych[1].

Bibliografia

1. 

http://www.chopin.edu.pl/
Strona internetowa Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie [odczyt: 06.08.2014].

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej