Wieczorek, Adrian

Zgłoszenie do artykułu: Wieczorek, Adrian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wieczorek, Adrian

Data urodzenia:

11 września 1977

Informacje

Klawiszowiec i kompozytor.

Związany z zespołem Łzy. Jest kompozytorem takich utworów, jak Trochę wspomnień, tamtych dni czy Gdybyś był.

Przez 10 lat wraz z Kariną Urbanowicz organizował masową imprezę „Magia Rocka” w Lyskach, na której co roku występowała plejada gwiazd mocniejszego grania.

Jego pasją jest elektronika. Jest właścicielem firmy i-Future która zajmuje się instalacjami inteligentnych budynków.

Prywatnie ma żonę Martę i dwóch synów Nikodema i Kacpra.

Obecnie mieszka w Gaszowicach[1].

Bibliografia

1. 

http://www.lzy.pl.
Oficjalna strona internetowa zespołu Łzy [odczyt: 19.02.2015].