Zieliński, Wojciech

Zgłoszenie do artykułu: Zieliński, Wojciech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zieliński, Wojciech

Data urodzenia:

15 lutego 1955

Informacje

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, którą ukończył w klasie kompozycji. Aranżer, dyrygent, producent muzyczny, pedagog oraz instrumentalista. Swoją pierwszą płytę pod tytułem The heart of spider wydał w 1998 r. Laureat prestiżowych nagród m. in. głównej nagrody w konkursie aranżerów, trzeciej nagrody w konkursie Polskiego Radia na utwór elektroniczny, głównej nagrody w konkursie kompozytorskim im. Tadeusza Bairda oraz pierwszej nagrody w konkursie kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego. Występuje również w roli kierownika muzycznego i dyrygenta spektakli teatralnych, szczególnie warte uwagi są premiery: „Chicago” i „Stepping out” w Teatrze Komedia w Warszawie, „Opera za trzy grosze” oraz „Kram z piosenkami” w Teatrze Syrena w Warszawie. W październiku 2009 r. powołał do życia własną orkiestrę symfoniczną Perfect Girls 'n’ Friends Orchestra, gdzie pełni rolę dyrektora artystycznego[1].

Bibliografia

1. 

http://wojciechzielinski.eu/biografia/
Oficjalna strona internetowa Wojciecha Zielińskiego [odczyt: 20.01.2023].