Ziemianin, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Ziemianin, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ziemianin, Adam

Data urodzenia:

12 maja 1948

Miejsce urodzenia:

Muszyna

Informacje

Po ukończeniu studium nauczycielskiego pracował jako nauczyciel w okolicach Żywca. Następnie wrócił do Krakowa jako student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1977 r. podjął pracę dziennikarską w piśmie „Kolejarz”, później przeniósł się do „Echa Krakowa”. Wcześniej był m.in. flisakiem na rzece Poprad, inwentaryzatorem, latał też na szybowcach.

W 1981 r. za tom wierszy Nasz słony rachunek (Czytelnik 1980) otrzymał nagrodę im. S. Piętaka.

Współpracował z zespołem Stare Dobre Małżeństwo a od 2012 r. jest twórcą tekstów w U Studni[1].

Bibliografia

1. 

http://www.adamziemianin.pl/
Oficjalna strona internetowa poety [odczyt: 30.11.2013].