Żurawski, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Żurawski, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żurawski, Włodzimierz

Informacje

Altowista, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, gdzie w latach 1976–1978 był nauczycielem. Współpracował z orkiestrami Filharmonii Zielonogórskiej (1967–1972), Filharmonii Poznańskiej (1978–1981) oraz Orkiestrą Kameralną TVP w Poznaniu (1977–1980). Od 1981 r. jest członkiem orkiestry Sinfonia Varsovia. Został dwukrotnie uhonorowany przez Ministrów Kultury odznaczeniami „Zasłużony Działacz Kultury” oraz „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1985, 2004)[1].

Bibliografia

1. 

http://www.sinfoniavarsovia.org/
Oficjalna strona internetowa Sinfonii Varsovii [odczyt: 06.04.2015].