Głos duszy: modlitwa

Zgłoszenie do artykułu: Głos duszy: modlitwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Głos duszy: modlitwa Adam, Adolf (muzyka)
Woźnicki, Jan (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Adam Adolf, Woźnicki Jan Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 336

Data wydania:

1946

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Miejsce druku:

Poznań: Państwowe Poznańskie Zakłady Graficzne

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 5702 : 48

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 2 kart o wymiarach 30 na 25 cm. Incipit utworu: Do ciebie głos wznosimy. Tytuł oryginalny utworu: Cantique de Noël.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.